dijous, 10 de maig de 2012

Error sobre error, el PP empitjora greument l'herència del govern anterior en el conjunt de l'Estat i afona l'economia en el País Valencià


Un punt de partida equivocat i persistència en l'error

L'oposició del  PP a la majoria relativa socialista de la legislatura anterior es va basar en un càlcul equivocat: es podia fer una oposició dura sense fissures, guanyar les eleccions i esmenar la situció. No encertar en el diagnòstic sobre  la gravetat de la crisi neoliberal en una Europa paralitzada pel binomi franco-alemany i fer una oposició suïcida suposa deixa sense marge de maniobra una vegada aconseguida la majoria parlamentària i el govern. La crisi neoliberal no s'ha acabat i els retalls persistents no fan sinó agreujar-la.

 En l'escala autonòmica,  la moral depredadora del PP en el País Valencià i en la Comunitat de Madrid, sense esmenar la situació de les legislatures autonòmiques anteriors, ha dut el País Valencià a la fallida del conjunt dels sectors econòmics, començant pel sector financer. La fallida de Bancaixa i Caja Madrid convertides en Bankia el "eje de la prosperidad" en boca dels dos governs autonòmics del PP ha desembocat en la fallida actual que se suma a la de la CAM  i el Banc de València. Qui respon de la gestió catastròfica que ens ha dut a aquesta situació?
La Catalunya de CiU recolzada d'amagat en el PP i el Govern Balear sintonitzen a la perfecció en allò essencial: retallar la protecció social sense vergonya i no tocar els privilegis existents.


A les quatre escales polítiques que ens afecten: municipis, comunitats autònomes, Estat i Europa hem d'actuar per a pal·liar la niciesa de polítiques que augmenten la injustícia pròpia del sistema i paral·lelament  hem d'imaginar i posar les bases per a bastir un sistema alternatiu. Els parlaments d' Andalusia i Astúries i la presidència d'Hollande a França són notícies positives.